Základná škola Lučatín, Lučatín 176

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Lučatín 176, 97661 Lučatín
WWW:
E-Mail: zs.lucatin@gmail.com
Telefón: 048 / 4191122
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 710058306
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Šramková
Riaditeľ
Základná škola Lučatín, Lučatín 176