Základná škola s MŠ Čebovce, Na Parlagu 1

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Na Parlagu 1, 99125 Čebovce
WWW:
E-Mail: perla.deakova@skola.cebovce.sk
Telefón: 047/4882116, 0918 651438
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Veľký Krtíš
IČO: 037831810
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Ďörďová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Čebovce, Na Parlagu 1
fotka
Ing. Perla Jaskó Deáková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Čebovce, Na Parlagu 1