Základná škola Andreja Sládkoviča Banská Štiavnica, A.Gwerk. - Göllnerovej 9

Typ: Základná škola
Adresa: A.Gwerk. - Göllnerovej 9, 96901 Banská Štiavnica
WWW:
E-Mail: zgandrej@stonline.sk
Telefón: 045 / 6920528, 6920529
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Štiavnica
IČO: 037828240
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Peter Koštial
Riaditeľ
Základná škola Andreja Sládkoviča Banská Štiavnica, A.Gwerk. - Göllnerovej 9