Katolícka spojená škola-CZŠ sv. Františka Assiského Banská Štiavnica, Gverkovej - Göllnerovej 9

Typ: Spojená škola
Adresa: Gverkovej - Göllnerovej 9, 96901 Banská Štiavnica
WWW:
E-Mail: kancelaria@czsbst.edu.sk
Telefón: 045 / 6913174
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Štiavnica
IČO: 710213760
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Karol Palášthy
Riaditeľ
Katolícka spojená škola-CZŠ sv. Františka Assiského Banská Štiavnica, Gverkovej - Göllnerovej 9