Súkromná ZŠ BAKOMI Banská Štiavnica, Akademická 13

Typ: Základná škola
Adresa: Akademická 13, 96901 Banská Štiavnica
WWW:
E-Mail: bakomi.skola@gmail.com
Telefón: 0915769021
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Štiavnica
IČO: 710231091
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Lýdia Venceľová PhD.
Riaditeľ
Súkromná ZŠ BAKOMI Banská Štiavnica, Akademická 13