Základná škola s MŠ Čečejovce, Školská 7

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 7, 04471 Čečejovce
WWW:
E-Mail: szanyiovam@gmail.com
Telefón: 055/4649 211
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 035544198
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Helena Poláková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Čečejovce, Školská 7
fotka
Mgr. Monika Szanyiová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Čečejovce, Školská 7