Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 4

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Pionierska 4, 97701 Brezno
WWW:
E-Mail: rs4@stonline.sk
Telefón: 048 / 6117013
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828509
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ľubomír Fabuš
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Brezno, Pionierska 4