Základná škola s MŠ Dolná Lehota, Dolná Lehota 161

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dolná Lehota 161, 97698 Dolná Lehota
WWW:
E-Mail: zsdlehota@post.sk
Telefón: 048 / 6179225
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 042001838
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ľubomíra Šajgalová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dolná Lehota, Dolná Lehota 161