Základná škola Bacúch, Hlavná 278

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 278, 97664 Bacúch
WWW:
E-Mail: skolabacuch@centrum.sk
Telefón: 048 / 6188306
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 710046880
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Monika Brozmanová
Riaditeľ
Základná škola Bacúch, Hlavná 278