Základná škola Čierny Balog, Jilemnického 746/131

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Jilemnického 746/131, 97652 Čierny Balog
WWW:
E-Mail: zakladna.skola.dobroc@zoznam.sk
Telefón: 0915252658
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 710047096
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Čurillová
Riaditeľ
Základná škola Čierny Balog, Jilemnického 746/131