Základná škola Horná Lehota, Horná Lehota 65

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Horná Lehota 65, 97681 Horná Lehota
WWW:
E-Mail:
Telefón: 048 / 6179344, 0907826260
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 710058268
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Anna Němcová
Riaditeľ
Základná škola Horná Lehota, Horná Lehota 65