Základná škola Jasenie, Partizánska cesta 407

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Partizánska cesta 407, 97675 Jasenie
WWW:
E-Mail: marikabudova@zoznam.sk
Telefón: 048 / 6192195
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 710058284
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marika Búdová
Riaditeľ
Základná škola Jasenie, Partizánska cesta 407