Základná škola Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom 284

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Mýto pod Ďumbierom 284, 97644 Mýto pod Ďumbierom
WWW:
E-Mail:
Telefón: 048 / 6195103, 0911935252
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 710058322
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dana Mišániová
Riaditeľ
Základná škola Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom 284