Špeciálna základná škola Telgárt, Telgárt 78

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Telgárt 78, 97673 Telgárt
WWW:
E-Mail: szstelgart@centrum.sk
Telefón: 048 / 6194644
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 035984856
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Ambrózová
Riaditeľ
Špeciálna základná škola Telgárt, Telgárt 78