Základná škola s MŠ Korytárky, Korytárky 52

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Korytárky 52, 96204 Korytárky
WWW:
E-Mail: zskorytarky@gmail.com
Telefón: 045 / 5466065, 0918889525
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 037948971
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jarmila Paľková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Korytárky, Korytárky 52