CPPPaP Detva

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Krpeľná 35, 96212 Detva
WWW:
E-Mail: pppdt@szm.sk
Telefón: 045/ 545 44 80
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37949055
037831259
Základná škola Detva, Kukučínova 480/6 
045/5455 222 
Detail
035997621
Základná škola Detva, Ul. Obrancov mieru 884/23 
045 / 545 54 68 
Detail
037831275
Základná škola J.J.T. Detva, A. Bernoláka 20 
045/5455532 
Detail
037831305
Základná škola Kriváň, Kriváň č. 435 
045/5469446 
Detail
037831313
Základná škola Slatinské Lazy, Slatinské Lazy č.112 
045/53 93 286 
Detail
037831321
Základná škola Vígľaš, Za zámkom 436 
045 / 5380228 
Detail
035984848
Špeciálna základná škola Detva, Obrancov mieru 879/9 
045 / 5455347 
Detail
35984830
ŠZŠ pre telesne postih. Detva, Pionierska 850/13 
045/5454944 
Detail
042302498
Základná škola s MŠ A.V Detva, Štúrova 12 
045/5455267 
Detail
037831291
Základná škola s MŠ Hriňová, Krivec 1355 
045/5497416 , 0915 820142 
Detail
fotka
PhDr. Daniela Gajdošechová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Detva
fotka
PhDr. Jana Micháliková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Detva
fotka
Mgr. Darina Murínová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Detva
fotka
Mgr. Zuzana Obuchová
Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
Základná škola Kriváň, Kriváň č. 435, CPPPaP Detva