Základná škola s MŠ Čeľadice, Čeľadice 87

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Čeľadice 87, 95103 Čeľadice
WWW:
E-Mail: zs.celadice87@pobox.sk
Telefón: 037/7877249
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nitra
IČO: 037865269
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Jozefína Pindešová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Čeľadice, Čeľadice 87
fotka
Mgr. Alžbeta Polčíková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Čeľadice, Čeľadice 87