Základná škola Látky, Látky 51

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Látky 51, 98545 Látky
WWW:
E-Mail:
Telefón: 045 / 5376333 ou
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 710058900
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Stančíková
Riaditeľ
Základná škola Látky, Látky 51