Špeciálna základná škola Detva, Obrancov mieru 879/9

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Obrancov mieru 879/9, 96212 Detva
WWW:
E-Mail: szsdetva@gmail.com
Telefón: 045 / 5455347
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 035984848
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Fuňáková
Riaditeľ
Špeciálna základná škola Detva, Obrancov mieru 879/9