Súkromná základná škola Čelovce, Čelovce 3

Typ: Základná škola
Adresa: Čelovce 3, 991 41 Čelovce
WWW:
E-Mail: szs.celovce@post.sk
Telefón: 047/4883111
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Veľký Krtíš
IČO: 37998633
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Milan Cesnak
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Čelovce, Čelovce 3
fotka
Mgr. Alžbeta Klučková
Riaditeľ
Súkromná základná škola Čelovce, Čelovce 3