Základná škola s VJM Čakanovce, Čakanovce 28

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Čakanovce 28, 98558 Čakanovce
WWW:
E-Mail: zscakanovce@zoznam.sk
Telefón: 047 / 4491120, 0907610114
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Lučenec
IČO: 710058810
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Peter Kozický
Riaditeľ
Základná škola s VJM Čakanovce, Čakanovce 28