Základná škola s MŠ Čerhov, Hlavná 1

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hlavná 1, 07681 Čerhov
WWW:
E-Mail: skolacerhov@zoznam.sk, skolacerhov@gmail.com
Telefón: 056/6687321
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 035541270
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Nadzonová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Čerhov, Hlavná 1
fotka
Mgr. František Nadzon
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Čerhov, Hlavná 1