Základná škola Červenica, Červenica 61

Typ: Základná škola
Adresa: Červenica 61, 08207 Červenica
WWW:
E-Mail: zscervenica@gmail.com
Telefón: 051 /7790244
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 037877054
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslav Dziak
Riaditeľ
Základná škola Červenica, Červenica 61
fotka
PaedDr. Jana Kalatová
Výchovný poradca
Základná škola Červenica, Červenica 61