Základná škola Bátka, Bátka 172

Typ: Základná škola
Adresa: Bátka 172, 98021 Bátka
WWW:
E-Mail: hospodarka@zsbatka.sk
Telefón: 047 / 5697155, 0905716491
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 037831739
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Csilla Seböková
Riaditeľ
Základná škola Bátka, Bátka 172