Základná škola s VJM Barca, Barca 24

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Barca 24, 98251 Barca
WWW:
E-Mail: zsbarca@post.sk
Telefón: 047 / 5697565
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 710059574
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Csilla Kovácsová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Barca, Barca 24