Základná škola s VJM Blhovce, Blhovce 260

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Blhovce 260, 98032 Blhovce
WWW:
E-Mail: zs@zsblhovce.edu.sk
Telefón: 047 / 5685123
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 710059582
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Erika Bozóová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Blhovce, Blhovce 260