Základná škola s VJM Cakov, Cakov 21

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Cakov 21, 98042 Cakov
WWW:
E-Mail: zscakov@centrum.sk
Telefón: 047 / 5593202
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 710059590
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Magdolna Győry
Riaditeľ
Základná škola s VJM Cakov, Cakov 21