Základná škola s VJM Číž - Csíz, Číž - Csíz 145

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Číž - Csíz 145, 98043 Číž
WWW:
E-Mail: zssvjmciz@centrum.sk
Telefón: 047 / 5591157
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 710059639
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Csíziová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Číž - Csíz, Číž - Csíz 145