Základná škola s VJM Gortva, Gortva 135

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Gortva 135, 98002 Gortva
WWW:
E-Mail:
Telefón: 047 / 5698109
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 710059701
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Elena Bódiová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Gortva, Gortva 135