ZŠ s MŠ S.Gáspára s VJM Číčov, Hlavná 286/2

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hlavná 286/2, 94619 Číčov
WWW:
E-Mail: zs.gasparsamuel@gmail.com
Telefón: 421 35 7795288
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Komárno
IČO: 037866907
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Július Szakszon
Riaditeľ
ZŠ s MŠ S.Gáspára s VJM Číčov, Hlavná 286/2
fotka
Mgr. Zuzana Szakszonova
Výchovný poradca
ZŠ s MŠ S.Gáspára s VJM Číčov, Hlavná 286/2