Základná škola Čierna nad Tisou, Školská 3

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 3, 07643 Čierna nad Tisou
WWW:
E-Mail: gozscnt@zoznam.sk
Telefón: 056/63 50 509
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trebišov
IČO: 035541130
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Marta Popovičová
Výchovný poradca
Základná škola Čierna nad Tisou, Školská 3
fotka
Mgr. Silvia Bacskaiová
Riaditeľ
Základná škola Čierna nad Tisou, Školská 3