Základná škola Rumince, Rumince 10

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Rumince 10, 98050 Rumince
WWW:
E-Mail: obecrumince@centrum.sk
Telefón: 047 / 5594605
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 710059884
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Margita Hanyiczková
Riaditeľ
Základná škola Rumince, Rumince 10