Základná škola s VJM Gemerské Michalovce, Gemerské Michalovce 3

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Gemerské Michalovce 3, 98252 Gemerské Michalovce
WWW:
E-Mail: zakl.skola.gemerske.michalovce@zoznam.sk
Telefón: 047 / 5595232, 0910967851
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 710059973
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Anita Pappová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Gemerské Michalovce, Gemerské Michalovce 3