Základná škola Čierne, Ústredie 183

Typ: Základná škola
Adresa: Ústredie 183, 02313 Čierne
WWW:
E-Mail: benko@zscierne.edu.sk
Telefón: 041/ 4373 230
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812688
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniel Drastich
Výchovný poradca
Základná škola Čierne, Ústredie 183
fotka
Mgr. Pavol Benko
Riaditeľ
Základná škola Čierne, Ústredie 183