Projektová centrála

Typ: Projektová centrála
Adresa: Rostovská 22, 831 06 Bratislava - Rača
WWW:
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
Nadriadená organizácia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
IČO: 00681385
164321
Projektové centrum Banská Bystrica 
048/ 413 47 51, 048/ 413 47 52 
Detail
164330
Projektové centrum Košice I. 
055/ 622 66 15, 055/ 625 29 81 
Detail
36097551
Projektové centrum Nitra 
037 / 655 42 45 - 6 
Detail
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov 
 
Detail
42242282
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov 
 
Detail
37945076
Projektové centrum Prešov 
051/7715526, 0903898585 
Detail
42277442
Projektové centrum Trenčín 
032/ 7436 152 
Detail
37836501
Projektové centrum Trnava 
033/ 551 44 23 
Detail
36143405
Projektové centrum Žilina 
041/ 723 46 89, 041/ 724 78 59 
Detail
35853123
Test - poradňa CPPPaP 
 
Detail
Test Poradňa CŠPP 
 
Detail