Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač, Pionierska 348/9

Typ: Základná škola
Adresa: Pionierska 348/9, 96231 Sliač
WWW:
E-Mail: zssliac@zssliac.sk
Telefón: 045 / 5442782
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zvolen
IČO: 037888790
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Krutá
Riaditeľ
Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač, Pionierska 348/9