Súkromná základná škola Zvolen, Hlbiny 2

Typ: Základná škola
Adresa: Hlbiny 2, 96001 Zvolen
WWW:
E-Mail:
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zvolen
IČO: 042195942
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Marianna Solivajová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Zvolen, Hlbiny 2