Základná škola Čierny Balog, Jánošovka, Školská 511/2

Typ: Základná škola
Adresa: Jánošovka, Školská 511/2, 97652 Čierny Balog
WWW:
E-Mail: zsjanosovka@gmail.com
Telefón: 048/6191341, 0911 925 922
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828541
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ľubica Vránska
Riaditeľ
Základná škola Čierny Balog, Jánošovka, Školská 511/2
fotka
PaedDr. Michaela Turňová
Výchovný poradca
Základná škola Čierny Balog, Jánošovka, Školská 511/2
fotka
Mgr. Anna Turňová
Špeciálny pedagóg
Základná škola Čierny Balog, Jánošovka, Školská 511/2