Základná škola Andreja Kmeťa Žarnovica, Ul. A. Sládkoviča 823/24

Typ: Základná škola
Adresa: Ul. A. Sládkoviča 823/24, 96681 Žarnovica
WWW:
E-Mail: nasaskola@zaakzc.edu.sk
Telefón: 045 / 6812956
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Žarnovica
IČO: 017060354
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Mária Chovancová
Riaditeľ
Základná škola Andreja Kmeťa Žarnovica, Ul. A. Sládkoviča 823/24