Základná škola Voznica, Voznica 207

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Voznica 207, 96681 Voznica
WWW:
E-Mail: zsvoznica@post.sk
Telefón: 045 / 6820038
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Žarnovica
IČO: 710060270
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jarmila Miháliková
Riaditeľ
Základná škola Voznica, Voznica 207