ZŠ M.Kóczána s VJM Čiližská Radvaň, Hlavná 258

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 258, 93008 Čiližská Radvaň
WWW:
E-Mail: zusvjmgn@stonline.sk
Telefón: 315542301
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dunajská Streda
IČO: 037836412
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Margit Fodor
Riaditeľ
ZŠ M.Kóczána s VJM Čiližská Radvaň, Hlavná 258
fotka
Katalin Horváth
Výchovný poradca
ZŠ M.Kóczána s VJM Čiližská Radvaň, Hlavná 258