Cirkevná spojená škola-CZŠ sv. Egídia Bardejov, Jiráskova 5

Typ: Spojená škola
Adresa: Jiráskova 5, 08527 Bardejov
WWW:
E-Mail: egidiusbj@centrum.sk
Telefón: 054 / 4722848
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 031942733
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Martin Šmilňák
Riaditeľ
Cirkevná spojená škola-CZŠ sv. Egídia Bardejov, Jiráskova 5