Základná škola Marhaň, Marhaň 115

Typ: Základná škola
Adresa: Marhaň 115, 08645 Marhaň
WWW:
E-Mail: skola@zsmarhan.edu.sk
Telefón: 054 / 7393249
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037873750
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ján Polča
Riaditeľ
Základná škola Marhaň, Marhaň 115