Základná škola Raslavice, Toplianska 144

Typ: Základná škola
Adresa: Toplianska 144, 08641 Raslavice
WWW:
E-Mail: zsraslavice@stonline.sk
Telefón: 054 / 4792229, 4754633
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037873938
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Igor Drotár
Riaditeľ
Základná škola Raslavice, Toplianska 144