Základná škola s MŠ Bardejov, Pod Vinbargom 1

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov
WWW:
E-Mail: zspodvinbargom@gmail.com
Telefón: 054 / 4723633
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037874039
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Milena Kravcová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bardejov, Pod Vinbargom 1