Základná škola s MŠ Gaboltov, Gaboltov 50

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Gaboltov 50, 08602 Gaboltov
WWW:
E-Mail: zsgaboltov@stonline.sk
Telefón: 054 / 4794123
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037874454
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Metod Kaľavský
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Gaboltov, Gaboltov 50