Základná škola Chmeľová, Chmeľová 136

Typ: Základná škola
Adresa: Chmeľová 136, 08633 Chmeľová
WWW:
E-Mail: zs.chmelova@zoznam.sk
Telefón: 054 / 4798293
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037876953
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Dzubáková
Riaditeľ
Základná škola Chmeľová, Chmeľová 136