Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov, Majer 5

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Majer 5, 08501 Bardejov
WWW:
E-Mail: czssf@centrum.sk
Telefón: 054 / 4726311
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 042027136
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Exnerová
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov, Majer 5