Základná škola s MŠ bl. Zefyrína Bardejov, Poštárka 12

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Poštárka 12, 08501 Bardejov
WWW:
E-Mail: zspostarka@gmail.com
Telefón: 054 / 4722467
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 042029210
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Kristína Sotáková PhD.
Riaditeľ
Základná škola s MŠ bl. Zefyrína Bardejov, Poštárka 12