ZŠ pri zdrav. zar. Číž, Číž

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Číž , 98043 Číž
WWW:
E-Mail: edita.sramekova01@gmail.com
Telefón: 047/5591152
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 35985526
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Monika Benčurová
Špeciálny pedagóg
ZŠ pri zdrav. zar. Číž, Číž
fotka
Mgr. Ildikó Kaplánová
Výchovný poradca
ZŠ pri zdrav. zar. Číž, Číž
fotka
Mgr. Edita Šrámeková
Riaditeľ
ZŠ pri zdrav. zar. Číž, Číž